Lý Tống đã bị bắt giữ khoảng 4giờ chiều ngày 24/5/2012

 

 

 

 

 

 

 

Lý Tống: Phiên toà thứ 39, phiên xử thứ 5 có Bồi Thẩm Đoàn

Phiên toà buổi sáng đã diễn ra lúc 9g trong phòng 36 lầu 5, vào hôm thứ năm ngày 17 tháng 5 năm 2012, tại toà thượng thẩm San Jose. Phiên toà này mở đầu với nhân chứng Huỳnh Minh Nhật, ông trả lời câu hỏi của luật sư Porman về những tấm hình do ông Nhật chụp quang cảnh, các nhân vật trong hý viện nhạc hội sau khi Lý Tống tấn công Đàm Vĩnh Hưng. Theo cô Cao Thị Tình, người tham dự phiên toà nói rằng những tấm hình cho thấy mọi người trong rạp không bị ảnh hưởng bởi hơi cay.

Phiên toà thứ 35 Lý Tống: Phiên xử chính thức ngày 10 tháng 5 năm 2012

Phiên Toà thứ 32 Lý Tống ngày 7/5/2012 tại Toà Thượng Thẩm San Jose

 

 

Muốn đánh Trung cộng thì phải diệt Việt cộng. Muốn diệt Việt cộng thì phải dẹp Việt gian.           lyhuong.net@gmail.com