Chương Trình Sinh Hoạt Cộng Đồng của Hiệp Hội Người Việt San Diego trong Tháng Tư năm 2016

 

 

Hiệp Hội Người Việt San Diego
VIETNAMESE FEDERATION OF SAN DIEGO

7833 Linda Vista Rd. San Diego, CA 92111, Tel: (858) 397-8305
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Website: www.hiephoinvsd.org

THÔNG BÁO

Chương Trình Sinh Hoạt Cộng Đồng của Hiệp Hội Người Việt San Diego trong Tháng Tư năm 2016Trân trọng Thông Báo đến quý hội đoàn, quý thành viên trong Hiệp Hội Người Việt và quý đồng hương San Diego, Lịch Trình Sinh Hoạt các ngày Lễ quan trọng trong tháng 4 năm 2016 để tiện theo dõi, tham gia và hổ trợ.

1. Đại Lễ Giổ Đức Quốc Tổ Hùng Vương: sẽ được tổ chức vào sáng Chủ Nhật, ngày 17 tháng 4 năm 2016, chương trình bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng.

2. Diễn Hành Ngày Đa Văn Hóa ( Multi – Cultural Parade ) trên Đại Lộ Linda Vista vào sáng Thứ Bảy, ngày 23 tháng 4 năm 2016 vào lúc 10 giờ sáng.
- Địa điểm tập trung: Linda Vista Recreation Center, số 7064 Levant St, San Diego, Ca 92111, vào lúc 9 giờ sáng.

3. Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 năm thứ 41 tại Trụ sở Hiệp Hội Người Việt San Diego vào lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 30 tháng 4 năm 2016.

Để vấn đề tổ chức được chu đáo, chương trình chi tiết của các ngày lễ trên Hiệp Hội Người Việt sẽ liên lạc trực tiếp, thường xuyên với các hội đoàn, các thành viên trách nhiệm qua các phương tiện truyền thông thích hợp.

Hiệp Hội Người Việt San Diego kính Thông Báo

San Diego, Ngày 22 tháng 3 năm 2016

TM. Hiệp Hội Người Viêt San Diego
Phạm Thanh Liêm Chủ Tịch

 

 

Muốn đánh Trung cộng thì phải diệt Việt cộng. Muốn diệt Việt cộng thì phải dẹp Việt gian.           lyhuong.net@gmail.com