Victoria: Ghi danh tham gia Biểu tình Quốc Hận 30 tháng Tư

Chi tiết và ngày giờ của chuyến đi Canberra như sau: Xe bus sẽ khởi hành vào tối Thứ Bảy ngày 25-4-2015, tại 2 địa điểm sau:

  • 9 Hillcrest Grove, Springvale. Xin đồng bào tập họp trước 11:00 giờ tối.
  • Tại Văn Phòng Cộng Ðồng, 66-68 Nicholson St, Footscray. Xin đồng bào tập họp trước 11:30 giờ tối.
  • Đồng bào cũng có thể đến thẳng Đền Thờ Quốc Tổ trước 12:00 giờ sáng.

Úc Châu: Thông báo biểu tình Quốc Hận 30 tháng Tư

  • Ngày: Chủ Nhật, 26 tháng 4, năm 2015
  • Thời gian: Bắt đầu từ 11:00 sáng.
  • Địa điểm: trước tòa đại sứ Việt Cộng tại Canberra, Timbarra Cres O’Malley ACT.

San Diego: Lễ Tưởng niệm Quốc Hận 30 tháng Tư

  • Tại: Trụ sở HHNV San Diego
  • Lúc: 5 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 26 tháng 4 năm 2015

Phát biểu của Thượng Nghị Sĩ Chris Hayes trườc Tượng Đài Chiến sĩ Úc-Việt ở Canberra trong Ngày Quốc Hận

Yesterday, ANZAC Day – Australia paused to remember and reflect upon the courage, commitment and the sacrifice of our soldiers who served our nation and who we are forever in their debt. We remember the 60,000 Australians who fought against the communist invasion of South Vietnam and particularly, the 521 Australians who made the ultimate sacrifice in the name of freedom and liberty.

Muốn đánh Trung cộng thì phải diệt Việt cộng. Muốn diệt Việt cộng thì phải dẹp Việt gian.           lyhuong.net@gmail.com