Chuyện Dân Tôi 395

Trong chương trình phát thanh CDT số 395 ngày 12/11/2014,  Nam Dao, Diệu Thắng  xin được gửi đến qúy vị các tiết mục sau đây:

 • Nhật ký trên biên giới Việt Trung, chương 23
 • Đi đường cỏ bỏ mạng đường xa

Chuyện Dân Tôi 394

Trong chương trình phát thanh CDT số 394 ngày 5/11/2014,  Nam Dao, Diệu Thắng  xin được gửi đến qúy vị các tiết mục sau đây:

 • Nhật ký trên biên giới Việt Trung
 • Lời ước thề trăm năm
 • Thông báo cuả Hội Sinh Hoạt Văn Học Nghệ Thuật VN Nam Úc

Chuyện Dân Tôi 393

Trong chương trình phát thanh CDT số 393 ngày 29/10/2014,  Nam Dao, Diệu Thắng  xin được gửi đến qúy vị các tiết mục sau đây:

 • Hoàng Sa, những anh hùng bất tử
 • Nhật ký trên biên giới Việt Trung
 • Đặng Thế Phong và mối tình chung thuỷ trong dòng nhạc VN

Chuyện Dân Tôi 392

Trong chương trình phát thanh CDT số 392 ngày 22/10/2014,  Nam Dao xin được gửi đến qúy vị các tiết mục sau đây:

 • Nhật ký trên biên giới Việt Trung, 1885-1887, Dr Paul Neis, Chương 20: Một cố gắng giải thoát con tầu - Cuộc phục kích lần thứ 2 - Sông Hồng dịch
 • Đàn bò sữa - Truyện ngắn cuả cố thi sĩ Nguyễn chí Thiện

Chuyện Dân Tôi 391

Trong chương trình phát thanh CDT số 391 ngày 15/10/2014,  Nam Dao xin được gửi đến qúy vị các tiết mục sau đây:

 • Nhật ký trên biên giới Việt Trung
 •  Một lưạ chọn - Nguyễn Chí Thiện

Chuyện Dân Tôi 390

Trong chương trình phát thanh CDT số 388 ngày 24/9/2014,  Nam Dao, Diệu Thắng  xin được gửi đến qúy vị các tiết mục sau đây:

 • Nhật ký trên biên giới Việt Trung
 • Cái nút áo
 • Luật nhân quả trong đời sống xã hội và khoa học

Chuyện Dân Tôi 389

Trong chương trình phát thanh CDT số 388 ngày 24/9/2014, Nam Dao, Diệu Thắng xin được gửi đến qúy vị các tiết mục sau đây:

 • Văn hoá chửi, từ phở chửi đến games chửi
 • Nhật ký trên biên giới Việt Trung
 • Động cửa thiền

Chuyện Dân Tôi 388

Trong chương trình phát thanh CDT số 388 ngày 24/9/2014,  Nam Dao, Diệu Thắng  xin được gửi đến qúy vị các tiết mục sau đây:

 • Nhật ký trên biên giới Việt Trung
 • Mái chuà trụ cột hồn dân tộc
 • Giá trị cuả Thiền đối với đời sống con người

Chuyện Dân Tôi 387

Trong chương trình phát thanh CDT số 387 ngày 17/9/2014,  Nam Dao, Diệu Thắng  xin được gửi đến qúy vị các tiết mục sau đây:

 • CDT: 43 năm vẫn nhớ đến người
 • Nhật ký trên biên giới Việt Trung
 • CCVN: Có những niềm riêng

Chuyện Dân Tôi 386

 Trong chương trình phát thanh CDT số 386 ngày 10/9/2014,  Nam Dao, Diệu Thắng  xin được gửi đến qúy vị các tiết mục sau đây:

 • Nhật ký trên biên giới Việt Trung, 1885-1887, Dr Paul Neis
 • Mùa từ thiện - Nguyễn Mỹ Linh

Chuyện Dân Tôi 385

Trong chương trình phát thanh CDT số 385 ngày 3/9/2014, Nam Dao, Diệu Thắng xin được gửi đến qúy vị các tiết mục sau đây:

 • Nhật ký trên biên giới Việt Trung 1885-1887
 • Rải tro theo gió
 • Mục tiêu cuả thiền là làm sao đạt được thoát khổ, giác ngộ và giải thoát

Chuyện Dân Tôi 384

Trong chương trình phát thanh CDT số 384 ngày 27/8/2014,  Nam Dao, Diệu Thắng  xin được gửi đến qúy vị các tiết mục sau đây:

 • Nhật ký trên biên giới Việt Trung
 • Những giai điệu buồn trong thơ Bùi Giáng
 • Chuyến xe bus và khúc hát người lính mù

Muốn đánh Trung cộng thì phải diệt Việt cộng. Muốn diệt Việt cộng thì phải dẹp Việt gian.           lyhuong.net@gmail.com