Mục Sư Phạm Hùng, USA - Cờ Vàng và Chính trị

Mục sư Hùng đã không ngần ngại nêu rõ những thành phần mà ông gọi là "thiêng liêng hóa" khi không dám bày tỏ ý thức chính trị cần có của một người tỵ nạn VC nhưng lại làm chính trị có lợi cho VC. Mục Sư Hùng cho rằng đối với những ai chủ trương "không làm chính trị" cho những chuyện đáng làm nhưng lại thích làm chính trị có lợi cho kẻ ác giống như hành động giao du với VC và cờ đỏ của chúng thì cần phải xét lại việc làm của mình.

Mẹ Tôi & Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ

Mẹ tôi chỉ là một thư ký thường cho một công sở ở Sài Gòn trước năm 1975. Vào cái trưa ngày 30/04/1975, khi biết chắc miền Nam đã thất thủ và Việt cộng đang từ từ tiến vô Sài Gòn, Mẹ tôi lặng lẽ mở tủ lấy lá Cờ Quốc Gia, bỏ vô chiếc thau đồng vẫn thường để đốt vàng bạc trong các dịp cúng giổ trong gia đình, rồi đem xuống bếp, thắp ba cây nhang lâm râm khấn vái trước khi châm lửa đốt.

Buổi chào cờ đầu tiên với đôi mắt mờ lệ

Cũng từ ngày Tết Tân Dậu đó, không biết có phải vì HNVTD Manitoba đã làm một tiền lệ xung kích hay không, lần lượt các Hội Đoàn Việt Nam tỵ nạn Cộng sản trên toàn Canada, và cả trên các nước khác, đã có những lần ngọn cờ chính nghĩa Việt Nam đã được tung bay trên các kỳ đài tại những thành phố có người Việt tỵ nạn định cư. Và tôi tin chắc rằng, ở những nơi đó, mỗi khi chào Quốc Kỳ và hát Quốc ca, đều có nhiều người đã rơi lệ vì vừa mừng vừa tủi.

Lá Cờ Chính Nghĩa

Lá Cờ vàng ba sọc đỏ đã xuất hiện từ năm 1948 trên toàn quốc, chứ không phải chỉ xuất hiện sau năm 1954, ở miền Nam Việt Nam sau khi đất nước bị chia hai. Lá Cờ vàng ba sọc đỏ hoàn toàn đối nghịch với lá Cờ đỏ sao vàng chẳng những về màu sắc, nhưng quan trọng nhất đối nghịch cả về ý nghĩa chính trị. Một bên, Cờ vàng ba sọc đỏ tượng trưng cho tự do dân chủ và dân tộc; một bên, Cờ đỏ sao vàng tượng trưng cho độc tài, đảng trị và quốc tế cộng sản.

Muốn đánh Trung cộng thì phải diệt Việt cộng. Muốn diệt Việt cộng thì phải dẹp Việt gian.           lyhuong.net@gmail.com