Cờ Vàng trên nóc nhà

 

Cờ Vàng trên nóc nhà của một cư dân ở Brisbane, Úc ChâuHoan hô Tuấn Lê

Muốn đánh Trung cộng thì phải diệt Việt cộng. Muốn diệt Việt cộng thì phải dẹp Việt gian.           lyhuong.net@gmail.com