Thông Báo và Thư Mời tham dự buổi Lễ Tưởng Niệm Nhị Vị Trưng Nữ Vương của Đền Thờ Quốc Tổ CĐNVTD-VICTORIA

THÔNG BÁO VÀ THƯ MỜI THAM DỰ BUỔI LỄ TƯỞNG NIỆM NHỊ VỊ TRƯNG NỮ VƯƠNG CỦA ĐỀN THỜ QUỐC TỔ CĐNVTD-VICTORIA

 

Cộng Đồng Người Việt Tự Do và Ủy Ban Quản Trị Đền Thờ Quốc Tổ Tiểu Bang Victoria xin trân trọng thông báo và kính mời:
•    Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo
•    Quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, tổ chức
•    Quý Ban chấp hành và quý vị hội viên các Hội Cao Niên  
•    Quý thầy cô, phụ huynh và các học sinh các trường Việt ngữ tại Victoria
•    Quý cơ quan truyền thông báo chí
•    Cùng toàn thể đồng bào

bớt chút thời giờ quý báu đến tham dự Buổi lễ Tưởng Niệm Nhị vị Trương Nữ Vương do Ủy Ban Quản Trị Đền Thờ Quốc Tổ tổ chức để kính nhớ và và tôn vinh công đức của hai Bà đã uy dũng đứng lên đánh đuổi ngoại xâm dành lại chủ quyền, lãnh thổ và độc lập cho dân tộc VN.

Buổi lễ Tưỡng niệm Nhị Vị Trưng Nữ Vuơng sẽ được tổ chức

Vào ngày:     Chủ nhật 4 tháng 3 năm 2012
Tại:        Đền Thờ Quốc Tổ CĐNVTD-Victoria
              90 Knight Ave, Sunshine North 3020
Vào lúc:            2 giờ
   
Sự hiện diện của quý vị sẽ đóng góp phần quan trọng trong việc tri ân các bậc tiền nhân, cỗ suý tinh thần yêu nước và ủng hộ các nỗ lực chống giặc ngoại xâm và lật đổ chế độ hèn hạ bán nước CSVN hiện nay của đồng bào quốc nội cũng như hải ngoại. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Nguyễn Thế Phong qua điện thoại số 0411 756 552.
Trân trọng kính báo và kính mời,

Thừa Ủy Nhiệm của BCH-CĐNVTD-VIC
TM. Ủy Ban Quản Trị Đền Thờ Quốc Tổ

Nguyễn Thế Phong
Chủ tịch

Muốn đánh Trung cộng thì phải diệt Việt cộng. Muốn diệt Việt cộng thì phải dẹp Việt gian.           lyhuong.net@gmail.com