V/V: Kết Quả Của Cuộc Vận Động Đặt Tên Saigon Square

 

 

THÔNG BÁO

V/V: Kết Quả Của Cuộc Vận Động Đặt Tên Saigon Square


Ban Chấp Hành Cộng Ðồng Người Việt Tự Do – (CĐNVTD-VIC) trân trọng thông báo đến:

- Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
- Quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể,
- Quý vị đại diện truyền thông báo chí,
- Quý vị thương gia trong vùng Springvale,
- Cùng toàn thể đồng bào đang cư ngự tại vùng Springvale và Dandenong,

kết quả biểu quyết của Nghị Viên hội đồng thành phố Dandenong (HĐTP-Dandenong) về việc đặt tên cho khu thị tứ tại khu chợ Springvale là Saigon Square.

Kính thưa quý vị,

Mặc dù CĐNVTD-VIC không hề được HĐTP-Dandenong tham khảo ý kiến về vụ việc đặt tên nêu trên trong bất kỳ hình thức nào, CĐNVTD-VIC cũng được biết rằng có một số quý vị thân hữu tại Springvale đã bỏ ra rất nhiều thời gian quý báu và nổ lực trong việc vận động đặt tên Saigon Square cho khu thị tứ Springvale và CĐNVTD-VIC cũng đã đồng ký tên trong một văn thư do CĐNVTD-UC gửi đến các Nghị Viên trong thành Phố Dandenong ủng hộ việc đặt tên Saigon Square nêu trên.  

Trong ngày họp biểu quyết giữa các Nghị Viên HĐTP-Dandenong tại văn phòng Springvale Council ngày 13 tháng 3 năm 2012 vừa qua cá nhân chúng tôi đã chứng kiến buổi biểu quyết và chúng tôi xin trình bày đến đồng bào về kết quả như sau:

HĐTP-Dandenong gồm có 11 vị nghị viên, 5 vị đã biểu quyết đồng ý lấy tên Sài Gòn đặt cho khu thị tứ Springvale vì lý do là đã có hơn 9,000 chữ ký ủng hộ việc này, 6 nghị viên còn lại không ủng hộ tên Sàigon và thay vào đó bằng tên Multicultural Place và lý do họ đã nêu ra là tại vùng Springvale không phải chỉ có người Việt đóng góp không mà còn những sắc dân khác nữa cho nên họ không thể nào lấy tên Sàigon.

Nghị viên ủng hộ tên Sài Gòn gồm có: Cr Loi Truong, Cr Angela Long, Cr Paul Donovan, Cr John Kelly và Cr Jim Memeti.
Nghị viên không ủng hộ tên Sài Gòn Square và muốn chọn tên khác gồm có: Cr Roz Blades, Cr Peter Brown, Cr Maria Sampey, Cr Youhorn Chea (Mayor), Cr Pinar Yesil và Cr Yvonne Herring.

Kính thưa quý vị, trong ngày biểu quyết chúng tôi nhận thấy có khoảng dưới 10 người Á Châu từ cộng đồng sắc tộc khác đã đến tham dự, đặc biệt là cầm biểu ngữ nghi rõ “No Saigon”.  Thay vì đặt trọng tâm đề nghị một cái tên khác thì rất tiếc họ lại cầm biểu ngữ “No Saigon”, hành động này cho thấy số người này muốn làm tổn hại sự hài hoà (harmony) giữa các cộng đồng với nhau, nếu không muốn nói là cố tình khiêu khích với cộng đồng Việt Nam.

Kính thưa quý vị, chúng ta là một cộng đồng biết tôn trọng những cộng đồng sắc tộc khác và tự hào về nếp sống ôn hoà/ hài hoà giữa chúng ta cùng với nhiều cộng đồng khác. Chúng tôi vì thế kêu gọi đồng bào tôn trọng cuộc biểu quyết của nghị viên của HĐTP-Dandenong vừa qua thể theo tinh thần dân chủ.

Đối với đồng bào Việt Nam của chúng ta đang cư ngụ trong vùng Springvale, nếu quý vị cảm thấy nghị viên đại diện cho quý vị đã không thể thực hiện được ý muốn của quý vị hoặc giả tiếng nói của quý vị đã không được tôn trọng, thì đây là đất nước tự do & dân chủ quý vị có toàn quyền liên kết với nhau để phản ảnh việc này với nghị viên đại diện cho quý vị bằng nhiều cách như: gọi điện thoại, email, viết thư cho họ và quan trọng hơn hết là quý vị có quyền thể hiện bằng lá phiếu của mình trong kỳ bầu cử council sắp tới vào ngày 27 tháng 10.

Chúng tôi tha thiết kêu gọi quý vị chỉ phản ảnh với nghị viên mà thôi, không nên có những thái độ nào đối với những cộng đồng sắc tộc khác, tránh việc bất hài hoà với cộng đồng sắc tộc khác.

Chúng tôi cũng đồng thời nhắc nhở quý vị về sự cần thiết và quan trọng của việc tham gia vào chánh trường.  Chúng ta có rất đông đồng bào cư ngụ tại Springvale thì tại sao chúng ta không nghĩ đến tham gia vào chánh trị?  Chúng ta nên suy nghĩ đến việc thay vì để người khác đại diện cho mình, chúng ta tự đứng ra tranh cử vào chính trường.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào trong vùng Springvale & Dandenong nên đoàn kết lại, chúng ta là những người Việt tỵ nạn, tiếng nói của chúng ta đã từng bị khinh thường và đó là một trong những lý do mà  chúng ta đã chọn không sống dưới chế độ CSVN mà đã ra đi tìm tự do thì ngày hôm nay trong đất nước tự do & dân chủ chúng ta không có lý do nào để tiếng nói của chúng ta bị khinh thường.  Đây là quyền của quý vị.

Mặc dù CĐNVTD-VIC đại diện cho quý vị nhưng dù sao đi nữa chúng tôi và số đông đồng bào sống ngoài vùng Dandenong vì thế sự ảnh hưởng của chúng tôi sẽ không mạnh bằng tiếng nói của chính quý vị.

Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc với Ô. Nguyễn Văn Bon qua điện thoại số 0411616453.

Trân trọng kính báo,

TM. Ban Chấp Hành CÐNVTD-VIC

Nguyễn Văn Bon
Chủ tịch.
CĐNVTD-VIC
19-3-2012

Muốn đánh Trung cộng thì phải diệt Việt cộng. Muốn diệt Việt cộng thì phải dẹp Việt gian.           lyhuong.net@gmail.com