Mô hình Tượng Đài Tưởng Niệm Nạn nhân do Cộng Sản tàn sát ở Huế, Mậu Thân 1968

 

 

  • 45 năm uất hận
  • Một nén nhang tưởng niệm cho đồng bào taị Huế bị CSVN sát hại  - Mâu Thân 1968

 

Điêu khắc gia Phạm thế Trung
www.phamthetrung.blogspot.com

Muốn đánh Trung cộng thì phải diệt Việt cộng. Muốn diệt Việt cộng thì phải dẹp Việt gian.           lyhuong.net@gmail.com