Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

 

 

Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa


19 tháng 6Buổi Diễn Hành Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Ngày 19 tháng 6 năm 1973

Trên Đường Trần Hưng Đạo

Sài Gòn

Tài liệu từ Thúy Nga Video 10

 

 

---

Hình ảnh người lính Việt Nam Cộng Hòa

 

Bộ Binh

 

Hải Quân

 


Lính Nhảy Dù

 


Người Nhái

 

 

 

Muốn đánh Trung cộng thì phải diệt Việt cộng. Muốn diệt Việt cộng thì phải dẹp Việt gian.           lyhuong.net@gmail.com