Cuộc phỏng vấn LM Nguyễn văn Khải trong chuyến viếng thăm đồng hương Brisbane

 


Hoàng Nguyên của đài 4EB (Brisbane) phỏng vấn linh mục Nguyễn văn Khải hôm 19/8/2013 trong lúc Cha thăm viếng đồng hương Brisbane. Những câu trả lời trong phần đầu hầu như đã được phổ biến nhiều lần trước đây.

Dưới đây là trích đoạn của cuộc phỏng vấn. Kính mời quý vị nghe LM Nguyễn văn Khải phát biểu về 3 đề tài chính:

1. Có nên xem văn nghệ của ca sĩ từ trong nước ra hải ngoại trình diễn hay không?
2. Có nên về VN hay không?
3. Trong tình hình hiện nay, nên đặt ưu tiên cho việc chống Trung Cộng hay chống VC?

Xin được phép nói thêm là trong các cuộc phỏng vấn và hội thảo khi trả lời các câu hỏi LM Nguyễn văn Khải không bao giờ tránh né, hoặc trả lời lòng vòng mà luôn luôn đi thẳng vào vấn đề. Không biết thì nói không biết còn biết thì nói biết và biết đến đâu thì trả lời đến đó, không thêm bớt, không nói quá.

Ngay sau cuộc phỏng vấn, Hoàng Nguyên đã phải thốt lên:

"Cha khải vô địch. Người trả lời phỏng vấn số 1 từ trước tới nay. Lập trường, chủ trương, nhận định sâu sắc, sắc bén. Khâm phục!"

Brisbane
19/08/2013

 

Muốn đánh Trung cộng thì phải diệt Việt cộng. Muốn diệt Việt cộng thì phải dẹp Việt gian.           lyhuong.net@gmail.com