Diễn hành Tết Giáp Ngọ 2014 trên Đại Lộ Bolsa

Diễn hành Tết Giáp Ngọ 2014 trên Đại Lộ Bolsa do Ban Đại Diện Cộng Đồng Nam California tổ chức ngày 1 tháng 2 năm 2014.

Hình của Thiệu Võ

 

 

---


YouTube của Hoàng Thụy Văn - Diễn Hành Tết Giáp Ngọ 2014 "Mùa Xuân Mới" vào ngày 1 tháng Hai năm 2014 (mồng 2 Tết) tại Little Saigon, miền Nam California.

Phần 1

 


 

Phần 2


 

Phần 3

 

Phần 4


 

 

Muốn đánh Trung cộng thì phải diệt Việt cộng. Muốn diệt Việt cộng thì phải dẹp Việt gian.           lyhuong.net@gmail.com