Lịch sử Đền Thờ Quốc Tổ ở Melbourne, Victoria, Úc Châu

Hầu hết Cộng Đồng Người Việt chúng ta ai cũng biết đến Đền Thờ Quốc Tổ ở Melbourne, nhất là đồng hương ở Úc và đặc biệt là ai sống ở tiểu bang Victoria, nơi thường xuyên tổ chức những Sinh Hoạt Cộng Đồng kể từ khi Đền Thờ khánh thành năm 2009 sau bao năm thăng trầm, sóng gió để Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria chính thức có được nơi thờ phụng, sinh hoạt, hội hè, …

Để biết thêm và rõ những cơ duyên, giang nan, thử thách, trở ngại trong suốt tiến trình xây cất và cái linh thiêng của Đền Thờ Quốc Tổ, Đài phát thanh Viễn Xứ Melbourne phỏng vấn ông Nguyễn Thế Phong, người đứng mũi chịu sào qua những sóng gió kể từ ngày phôi thai.

Tháng 5 năm 2014

 

Huy Hiệu của Quốc Tổ Hùng Vương bằng vàng

 

Lễ Khánh Thành Đền Thờ Quốc Tổ ngày 5 tháng 4 năm 2009

 

 

 

Ông Nguyễn Thế Phong trước Đền Thờ Quốc Tổ

 

Xe của ông Nguyễn Thế Phong

 

 Ghi âm của Viễn Xứ Radio - 88.9FM Melbourne

 

 

 

 

 

Muốn đánh Trung cộng thì phải diệt Việt cộng. Muốn diệt Việt cộng thì phải dẹp Việt gian.           lyhuong.net@gmail.com