Hội Đồng Thành Phố Maribyrnong đã chánh thức biểu quyết công nhận Cờ Vàng là biểu tượng của Người Việt Tỵ Nạn

 Tin vui cho Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu nói chung và cho Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria nói riêng, đặc biệt là dân cư thuộc thành phố Maribyrnong.

Vào lúc 7:10 giờ tối, 20/10/2015, Hội Đồng Thành Phố Maribyrnong đã chánh thức biểu quyết công nhận Cờ Vàng là biểu tượng của Người Việt tỵ nạn (thông qua với số phiếu 5/5).

Có thể nói Thành Phố Maribyrnong là thành phố đầu tiên trên toàn cỏi Úc Châu công nhận Cờ Vàng. Đây là một dấu mốc lịch sử của Người Việt tỵ nạn định cư tại Úc Châu, cũng là một điểm son cho CĐNVTD/VIC, các Hội Đoàn, Đoàn Thể, các cá nhân có tâm huyết đã làm việc ráo riết và kiên trì vận động cho Nghị Quyết cộng nhận Cờ Vàng.

Một thành quả ngoạn mục nhân dịp kỷ niệm 40 năm định cư tại Úc.

Một tin vui không thể nào không chia sẽ cùng với các con dân nước Việt gần xa.

Ghi chú: Được biết ngày mai 21/10/2105, vào lúc 10 giờ sáng Hội Đồng Thành Phố Mariyrnong sẽ làm lễ thượng kỳ, kính xin quý đông bào đến tham dự đông đủ và xin vui lòng ăn mặc trang trọng.

 

 

Muốn đánh Trung cộng thì phải diệt Việt cộng. Muốn diệt Việt cộng thì phải dẹp Việt gian.           lyhuong.net@gmail.com