Thông Báo – Về việc Văn Công csVN trình diễn tại Sydney

 


Kính thưa quý đồng hương,

Được tin Thứ Sáu ngày 26 tháng 5 năm 2017 tại Nineveh Reception Endensor Park sẽ có buổi trình diễn của một số ca nghệ sĩ văn công từ Việt Nam. Đây cũng là một chiêu bài để làm chia rẽ Cộng Đồng cũng như làm suy yếu nỗ lực yểm trợ và đấu tranh cho đồng bào (dân oan) trong nước.

Trong khi người dân trong nước đang xuống đường đòi hỏi sự công bằng về việc Công Ty Formosa sa thải chất độc làm ô nhiễm môi trường, mà họ lại bị nhà cầm quyền cs Việt Nam đàn áp đánh đập tàn nhẫn, trong khi đó csVN lại gửi những đoàn văn công sang Hải Ngoại ca hát ăn mừng. Ban Chấp Hành Cộng Đồng tha thiết kêu gọi đồng hương chuyển thông báo này rộng rãi để thân nhân anh em trong Cộng Đồng cùng cảnh giác và bày tỏ quan điểm về đêm văn nghệ trình diễn này.

Ban Chấp Hành cũng đang liên lạc Nineveh Reception để khuyến cáo họ về quan điểm của Cộng Đồng đối với những loại show như thế này và mong rằng họ sẽ hủy bỏ sự chấp thuận cho thuê mướn chỗ. Nếu khuyến cáo không thành công, thì Cộng Đồng sẽ có cuộc biểu tình lúc 7 giờ tối trước reception này.

Chúng tôi sẽ thông báo những diễn biến mới nhất cho quý đồng hương về việc chương trình tổ chức này trong thông báo sau.

Trân trọng kính chào
TM Ban Chấp Hành / CĐNVTD/NSW
Hà Cao Thắng
Chủ Tịch

Website: www.vietnamese.org.au/vca      Facebook: https://www.facebook.com/groups/vcauc/

 

Muốn đánh Trung cộng thì phải diệt Việt cộng. Muốn diệt Việt cộng thì phải dẹp Việt gian.           lyhuong.net@gmail.com