Koh Kra, một đêm trên đảo “địa ngục”…

 

 

Hành trình tìm đến Tự do: Vượt ngục và Vượt biên

Sau 30 tháng 4 năm 1975, như hàng trăm ngàn quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, tôi bị hai tên công an xã với súng AK lăm lăm trên tay, đến nhà tôi ở một nơi hẻo lánh  trên bờ sông Hậu Giang (tôi đang lẩn trốn vì không ra trình diện) bắt đi tù cải tạo.

Kỷ niệm 35 năm Cap Anamur

 

 

 

 

 

Why journalist Tracy Vo’s parents risked everything to come to Australia

Life was dangerous in Vietnam in the years following the war. Buildings and infrastructure had been wiped out throughout the country. Soldiers occupied homes so they could control family affairs, and people were left in a state of limbo as they waited for the new Communist government to take control.

Tường trình bằng hình về Công tác tự nguyện tìm kiếm, viếng thăm và trùng tu mộ phần TNVN do Văn Khố Thuyền nhân Việt Nam tổ chức

 

30 năm sau

Thirty years ago a Dutch supply ship passing through the South China Sea rescued a boat of Vietnamese asylum seekers. Three decades on a Melbourne woman has been reunited with the ship's captain, the man her family calls their saviour.

 

Escape from Vietnam photographic exhibition to open at Liverpool Library

 

 

Buổi lễ cầu nguyện tại Tượng Đài Thuyền Nhân

 

 

Cuộc Triển Lãm Thuyền Nhân Việt Nam

 

 


 

Chương Trình Văn Nghệ Kỷ Niệm Tuần Lễ Tỵ Nạn và Buổi Lễ Thắp Nến Cầu Nguyện

 

Cuộc Triển Lãm Thuyền Nhân Việt Nam

 

Family fled Vietnam in a boat to gain new life

TAM Dang was just three years old when he and his six brothers and sisters were pulled from their beds in the middle of the night and put on a boat for a one-way trip to a new country and a new life. Mr Dang's parents took the ultimate gamble, making the choice to immigrate to Australia from Vietnam in the '80s.  

Muốn đánh Trung cộng thì phải diệt Việt cộng. Muốn diệt Việt cộng thì phải dẹp Việt gian.           lyhuong.net@gmail.com