Những Ngộ Nhận Lịch Sử

Kể từ sau biến cố lịch sử 30-4-1975 cách đây 36 năm, một số  sử gia,  nhà nghiên cứu,  nhà văn… đã đưa ra một số nhận định về  các sự kiện chủ yếu của cuộc chiến tại Việt Nam

Đôi Bờ Chiến Tuyến

Tác giả là sĩ quan Thuỷ Quân Lục Chiến VNCH, định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO-20.  Bài viết của ông được một cựu đồng ngũ chuyển tới, với ghi chú đây là câu chuyện thật. Thật nhưng khó tin: một cựu nữ chiến binh Việt Cộng, nhiều năm sau chiến tranh, đi vào tận trại tù tìm thăm người sĩ quan VNCH cô từng gặp trên chiến trường, và rồi...

Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

 

 

 

 

Ngày 30 tháng 4 năm . . . .

Từ ngày ba cởi chiếc áo bay giã từ cuộc chiến, và không còn thấy mặt các con tới nay là bao lâu nhỉ? Bảy năm. Bảy năm tù cải tạo dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam. Thế mà ba cứ ngỡ đời mình đã trải qua bao ngàn năm lịch sử... Ôi! Thời gian sao tàn nhẫn với ba, và cứ mãi tuôn trào qua giòng đời mà ba tưởng chừng như mình còn đang sống với ông bà tổ tiên từ cái ngày còn bên bờ sông Dương Tử, với dư âm đồng bào, với tình nghĩa anh em một mẹ trăm người!

Nhớ ngày 1-11-1963 : Tại sao có cuộc Ðảo Chánh lật đổ Ông Ngô Ðình Diệm?

Những tháng giưã năm 1960, Ông Diệm với tư cách Tổng Thống và Tổng Tư Lệnh Quân Ðội Việt Nam Cộng Hoà, đi thăm các Bộ Tư lệnh Quân Khu I – 2 – 3 – 4 và Quân Khu Thủ Ðô để nói chuyện với các Sĩ Quan  thuộc các Quân Binh Chủng về một vấn đề vô cùng quan trọng ..

 

Muốn đánh Trung cộng thì phải diệt Việt cộng. Muốn diệt Việt cộng thì phải dẹp Việt gian.           lyhuong.net@gmail.com