• Thành Phố Brimbank ở Melbourne Công Nhận Cờ Vàng - 2019

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở Melbourne

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận

  • Tri ân Chiến Sĩ Úc Việt

  • Tri ân Chiến Sĩ Úc Việt

Copyright 2019 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

Sydney: Biểu Tình tại Canberra & Đêm thắp nến 30/04

Biểu tình ngày tại Canberra trước Tòa Đại Sứ Việt Cộng và Lễ Tưởng Niệm tại Đài Chiến Sĩ Trận Vong. Ngày thứ Bảy,  27 tháng 4 năm 2019. Xe bus đón quý đồng hương tại 3 địa điểm như sau:

  • Cabramatta:    6 giờ 45 sáng, trước cửa thư viện Cabramatta
  • Bankstown:     6 giờ 30 sáng trước Phở An, Greenfield Pde
  • Marrickville:  6 giờ sáng gần ga xe lửa Marrickville

Số trang đã đọc

Articles View Hits
105434

Số độc giả đang đọc

We have 52 guests and no members online