• Wollongong diễn hành Ngày ANZAC 25-04-2021

  • Diễn Hành Ngày Quốc Khánh Úc Đại Lợi - 26/01/2020

  • Melbourne - Lễ Thượng Kỳ đầu năm Tân Sửu

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở Melbourne

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

Copyright 2021 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

Canberra: 44 năm Quốc Hận

 

Hình ảnh và thâu thanh trước Tòa Đại Sứ Việt Cộng

 

 

 

 Tưởng niệm Chiến Sĩ Úc Việt tại Đài Tưởng niệm Chiến Sĩ Úc-Việt trên đường ANZAC Parade


  

Canberra, 27-04-2019

 

 

Số trang đã đọc

Articles View Hits
343306

Số độc giả đang đọc

We have 155 guests and no members online