• Thành Phố Brimbank ở Melbourne Công Nhận Cờ Vàng - 2019

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở Melbourne

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận

  • Tri ân Chiến Sĩ Úc Việt

  • Tri ân Chiến Sĩ Úc Việt

Copyright 2019 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

Canberra: 44 năm Quốc Hận

 

Hình ảnh và thâu thanh trước Tòa Đại Sứ Việt Cộng

 

 

 

 Tưởng niệm Chiến Sĩ Úc Việt tại Đài Tưởng niệm Chiến Sĩ Úc-Việt trên đường ANZAC Parade


  

Canberra, 27-04-2019

 

 

Số trang đã đọc

Articles View Hits
100268

Số độc giả đang đọc

We have 35 guests and no members online