• Wollongong diễn hành Ngày ANZAC 25-04-2021

  • Diễn Hành Ngày Quốc Khánh Úc Đại Lợi - 26/01/2020

  • Melbourne - Lễ Thượng Kỳ đầu năm Tân Sửu

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở Melbourne

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

Copyright 2021 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

Úc Châu: Thông báo và Lời kêu gọi Biểu tình Quốc hận 30-4 và Lễ Tưởng niệm Chiến sĩ trận vong Việt-Úc

 

 THÔNG BÁO VÀ LỜI KÊU GỌI

V/V: BIỂU TÌNH QUỐC HẬN 30-4 VÀ LỄ TƯỞNG NIỆM CHIẾN SĨ TRẬN VONG VIỆT-ÚC


Kính Thưa:

- Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do của các Tiểu Bang và Lãnh Thổ,
- Quý hội cựu quân nhân liên bang, tiểu bang và lãnh thổ,
- Quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể và tổ chức,
- Quý vị đại diện giới truyền thông,
- Cùng toàn thể quý đồng bào.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu (CĐNVTD-UC) trân trọng kính mời quý vị vui lòng dành chút thời giờ quý báu cùng tham dự buổi Biểu tình QUỐC HẬN 30-4
VÀ LỄ TƯỞNG NIỆM CHIẾN SĨ TRẬN VONG ÚC - VIỆT- tại Canberra theo chi tiết như sau:

BIỂU TÌNH QUỐC HẬN
Ngày / giờ Thứ Bảy, 28-04-2018, vào lúc 11:00 giờ sáng
Địa điểm Toà Đại sứ CSVN
6 Timbarra Cres, O’Malley, Canberra

LỄ TƯỞNG NIỆM CHIẾN SĨ TRẬN VONG ÚC - VIỆT
Ngày / giờ Thứ Bảy, 28-04-2018, vào lúc 2:00 giờ chiều
Địa điểm Tượng Đài Chiến Sĩ Trận Vong Việt-Nam
ANZAC Parade, Canberra

Đứng trước thảm cảnh suốt 43 năm qua, nhà cầm quyền CSVN đã và đang cướp đoạt tài sản, nhân quyền, tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và nguy hại hơn hết là CSVN cướp mất quyền bảo vệ Tổ
Quốc của toàn dân Việt Nam chúng ta.

Những hành vi phản Quốc, bán đất, dâng biển của nhà cầm quyền CSVN cho Tàu cộng càng ngày càng trắng trợn hơn. Trước tình trạng Tổ Quốc lâm nguy, đồng bào Úc Châu chúng ta hãy đồng hành
với đồng bào Quốc nội lên án hành động phản Quốc của CSVN, quyết tâm hỗ trợ đồng bào Quốc nội đòi lại Tự Do, Dân Chủ và dành lại đất nước Việt Nam cho người Việt Nam. Sự hiện diện của quý vị là sự đồng hành cụ thể nhất cùng với đồng bào Quốc Nội, quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo và các nhà tranh đấu dân chủ đã và đang hy sinh, bất chấp nguy hiểm để đương đầu trực tiếp với bạo quyền Cộng sản bán nước hại dân tại quê nhà.

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu kêu gọi đại diện các hội đoàn, đoàn thể và đồng bào cùng tham dự cho thật đông đủ trong dịp biểu tình và tưởng niệm QUỐC HẬN 30-4 lần thứ 43, tại Canberra.

 

Số trang đã đọc

Articles View Hits
352282

Số độc giả đang đọc

We have 362 guests and no members online