• Thành Phố Brimbank ở Melbourne Công Nhận Cờ Vàng - 2019

 • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở Melbourne

 • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

 • Canberra: 44 năm Quốc Hận

 • Canberra: 44 năm Quốc Hận

 • Canberra: 44 năm Quốc Hận

 • Tri ân Chiến Sĩ Úc Việt

 • Tri ân Chiến Sĩ Úc Việt

Copyright 2020 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

NSW: Thông báo Đại Hội Thường Niên 2018 - Annual General Meeting - VCA


Kính gởi quý Hội Đoàn, Đoàn Thể và quý đồng hương,

Ban Chấp Hành sẽ tổ chức Đại Hội Thường Niên năm 2018 để tường trình với quý đồng hương về những việc như sau:

 1. Những sinh hoạt của Cộng Đồng trong 12 tháng qua.
 2. Báo cáo tài chính của Tài khóa 2018 (Financial year ended 30 June 2018).
 3. Cập nhật tin về những sinh hoạt của văn phòng xã hội của CĐ.
 4. Cập nhật thông tin về tiến trình sửa chữa TTSHCĐ.
 5. Cập nhật tin và công tác tổ chức hội chợ tết Kỷ Hợi 2019.
 6. Sự phát triển và đường huớng hoạt động của VCAY.HĐTVGS sẽ cập nhật thông tin về chi tiết của danh sách Hội Đoàn. Quý hội đoàn nào có những thay đổi liên quan dến địa chỉ, thành viên hay BCH xin liên lạc gấp đến Chủ Tịch HĐTVGS, LS Nguyễn Toàn 0400533991 trước ngày Đại Hội.
 7. Những vấn đề khác.
 8. Ý kiến đóng góp của đồng hương

Đại Hội sẽ diễn ra tại:

Địa điểm:       Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng
Địa chỉ:         6-8 Bibbys Place, Bonnyrigg, NSW 2177
Thời gian:       1.45 pm - 4.30 pm
Ngày             Chủ Nhật, 11 tháng 11 năm 2018

Chúng tôi sẽ chuẩn bị bữa ăn trưa vào lúc 12 giờ 30,xin mới quý vị vui lòng đến dự trước khi bắt đấu phiên họp.

Vì tấm quan trọng cùa mong quý vị dành chút thì giờ để đến tham gia đông đảo.

Trân trọng,
Paul Huy Nguyễn
Chủ Tịch CĐNVTD NSW

 

Số trang đã đọc

Articles View Hits
125614

Số độc giả đang đọc

We have 21 guests and no members online