• Wollongong diễn hành Ngày ANZAC 25-04-2021

  • Diễn Hành Ngày Quốc Khánh Úc Đại Lợi - 26/01/2020

  • Melbourne - Lễ Thượng Kỳ đầu năm Tân Sửu

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở Melbourne

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

Copyright 2021 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

Coronavirus: Làm thế nào để may khăn che mặt (Face Mask) bằng vải

Bạn cần 3 miếng vải, bạn có thể dùng vải hay quần áo củ:

- Lớp ngoài là vải không thấm nước được (vải polyster)
- Lớp giửa là vải thường (cotton hoặc polyester blend / polypropylene)
- Lớp trong là vải thấm được nước (cotton)

Dây cột, bạn có thể dùng dây thun, dây cột giày hay dây làm bằng vải.

1. Cắt ba miếng vải ở trên 25 tất (cm) chiều ngang lẫn chiều dọc (hình vuông), rồi xếp miếng vải ngoài ở dưới, kế đến lớp giửa, rồi lớp trong ở trên như hình ở dưới.

 

2. Để nguyên 3 miếng vải như xếp ở trên, khấp cả 3 miếng vải từ trên xuống 1 tất (cm), khấp cả 3 miếng vải từ dưới lên 1 phân (cm). Khâu hay may lại như hình ở dưới.

 

3. Để nguyên 3 miếng vải như xếp ở trên, khấp cả 3 miếng vải từ bên trái vô 1.5 tất (cm), khấp cả 3 miếng vải từ bên phải vô 1.5 phân (cm). Khâu hay may lại như hình ở dưới.

 

4. Luồn sợi dây thun, dây giày hay dây làm bằng vải qua hai khúc vải khâu 1.5 phân (cm) ở trên như hình ở dưới.

 

 

 

https://www.dhhs.vic.gov.au/sites/default/files/documents/202007/Design%20and%20preparation%20of%20cloth%20mask_0.pdf

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-make-cloth-face-covering.html

 

 

Số trang đã đọc

Articles View Hits
343307

Số độc giả đang đọc

We have 156 guests and no members online