• Wollongong diễn hành Ngày ANZAC 25-04-2021

  • Diễn Hành Ngày Quốc Khánh Úc Đại Lợi - 26/01/2020

  • Melbourne - Lễ Thượng Kỳ đầu năm Tân Sửu

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở Melbourne

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

Copyright 2021 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

Công Thành

Khúc khải hoàn ca triệu cốt khô,
Núi xương sông máu dựng cơ đồ.
Non sông một dải đem chia cắt,
Dân tộc hai bên ngập oán thù.
Ai oán khăn tang đầu thiếu phụ,
Nghẹn ngào tiếng khóc miệng con thơ.
Bao năm chinh chiến gây tang tóc,
Đổ nát, đau thương khắp cõi bờ.
          
Phạm hy Sơn

Số trang đã đọc

Articles View Hits
343279

Số độc giả đang đọc

We have 124 guests and no members online