• Wollongong diễn hành Ngày ANZAC 25-04-2021

  • Diễn Hành Ngày Quốc Khánh Úc Đại Lợi - 26/01/2020

  • Melbourne - Lễ Thượng Kỳ đầu năm Tân Sửu

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở Melbourne

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

Copyright 2021 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

Thành Kính Phân Ưu Được Tin Buồn Ông Trần Văn Quản

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn

ông Trần Văn Quản

Cựu Trung Tá ban tiếp vận thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa,

Nguyên hội trưởng của Hội Cao Niên Tỵ Nạn Đông Dương

 

đã vĩnh viễn ra đi ngày 23 tháng 3 năm 2020

tại Melbourne, hưởng thọ 90 tuổi.

 

Cộng Ðồng Người Việt Tự Do Victoria (CĐNVTD-VIC), thành kính phân ưu và chia sẻ sự mất mát to lớn này cùng tang quyến.  Sự ra đi của Cựu Trung Tá Trần Văn Quản cũng là sự mất mát to lớn của C ĐNVTD-VIC.

 

Thành Kính Phân Ưu.

 

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria

Số trang đã đọc

Articles View Hits
343262

Số độc giả đang đọc

We have 104 guests and no members online