• Thành Phố Brimbank ở Melbourne Công Nhận Cờ Vàng - 2019

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở Melbourne

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận

  • Tri ân Chiến Sĩ Úc Việt

  • Tri ân Chiến Sĩ Úc Việt

Copyright 2020 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

Bầu Cử Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria - Thông Báo Số 1

Thông Báo Số 1

Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria nhiệm kỳ 2019-2022


Kính thưa:

⁃  Quý vị lảnh đạo tinh thần các tôn giáo
⁃  Quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể , tổ chức .
⁃  Quý cơ quan truyền thông báo chí
⁃  Cùng toàn thể đồng bào và các chiến hữu.

Tham chiếu biên bản buổi họp khoáng đại của cộng đồng ngươi Việt tự do tiểu bang Victoria ngày 14-7-2019 v/v thành lập Ủy ban vận động và tổ chức bầu cử (UBVĐ& TCBC). Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria ngày 2/7/2019. Về danh sách Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử tham chiếu biên bản phiên họp của UBVĐTCBC ngày 4/8/2019.

Nay Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử xin trân trọng thông báo:

1- Ngày Bầu Cử :

Ngày Chủ Nhật 29/9/2019, các địa điểm bầu cử sẻ được thông báo sau.

2- Thời hạn nộp đơn ứng cử:

Các liên danh ra ứng cử vào BCH/ Cộng Đồng Người Việt Tự Do và các ứng viên vào hội đồng Cố Vấn và Giám Sát tiểu bang Victoria nhiệm ký 20 19-2022 phải nộp đơn xin ứng cử về cho Ủy Ban VĐTC BC kể từ hôm nay 5/8/2019 hạn chót là 14/09/2019 xin gởi đơn về địa chỉ:

Chị Bé Hà 11 Morwell parade springvale Vic.3171

3- Điều kiện ứng cử : mổi liên danh ra ứng cử BCH cộng Đồng gồm 6 người:

Chủ tịch, phó nội vụ, phó ngoại vụ, thư ký, thủ quỷ, PCT Kế Hoạch Tài Chánh.

và phải có lập trường Quốc Gia chống Cộng và hiện cư ngụ tại tiểu bang Victoria, các ứng viên phải trên 18 tuổi và công dân Úc không bị phá sản ,không bị tội hình sự , không bị cách chức .

4- Điều kiện ứng cử vào Hội Đồng Cố vấn và Giám Sát như sau: Mổi hội đoàn đoàn thể tổ chức có ghi tên sinh hoạt cộng đồng, đóng tiền niên liễn có quyền đề cử hội viên của mình ra ứng cử vào Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát .

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc về Ủy Ban VĐ TC BC qua Mobile

Anh Lâm minh Cảnh:    0451-595-044
Anh Nguyển văn Thinh: 0425-534-088
Chị bé Hà:            0403-651-488

Ngày5/08/2019 Melbourne
T/M : U.B.V.Đ.T.C.B.C. BCH/CĐ Victoria nhiệm kỳ 2019-2022
Trưởng ban. Lâm Minh Cảnh

 

 

Số trang đã đọc

Articles View Hits
125607

Số độc giả đang đọc

We have 14 guests and no members online