• Thành Phố Brimbank ở Melbourne Công Nhận Cờ Vàng - 2019

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở Melbourne

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận

  • Tri ân Chiến Sĩ Úc Việt

  • Tri ân Chiến Sĩ Úc Việt

Copyright 2020 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

Thông báo số 3 về dự án Viện Bảo Tàng và Trung Tâm Sinh Hoạt của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria

THÔNG BÁO & THƯ MỜI

Thông báo số 3 - Cập nhật tin về  diễn tiến dự án Viện Bảo Tàng và Trung Tâm Sinh Hoạt của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria


Kính thưa:

·         Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo.
·         Quý vị lãnh đạo các Hội đoàn, đoàn thể, tổ chức
·         Quý cơ quan truyền thông và báo chí
·         Cùng toàn thể đồng bào.

Trân trọng kính mới quý vị tham dự phiên họp của BCH và Uỷ Ban VBT để cập nhật những diễn tiến về dự án, chi tiết sau:

Thời gian:  2 giờ chiều, ngày thứ Bảy, 24/8/2019

Địa điểm:   Đền Thờ Quốc Tổ,  số 90 Knight Avenue, Sunshine North Vic. 3020

Phần cập nhật diễn tiến dự án sẽ bao gồm một số những việc sau đây:

·         Tư cách pháp lý của VBT.
·         Diễn tiến bản vẽ kiến trúc.
·         Tham khảo ý kiến về phần nội dung, triển lãm.
·         Đóng góp ý kiến của đồng bào về dự án.

Trân trọng kính mời quý đồng bào đến tham dự. Mọi chi tiết xin liên lạc Nguyễn Phượng Vỹ 0412 188 920.

TM BCH CĐNVTD Vic
Nguyễn Phượng Vỹ
Chủ Tịch
12/08/2019

Số trang đã đọc

Articles View Hits
125630

Số độc giả đang đọc

We have 46 guests and no members online