• Thành Phố Brimbank ở Melbourne Công Nhận Cờ Vàng - 2019

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở Melbourne

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận

  • Tri ân Chiến Sĩ Úc Việt

  • Tri ân Chiến Sĩ Úc Việt

Copyright 2020 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

Thay đổi vai trò trong Ban quản trị Đền thờ Quốc tổ

THÔNG CÁO CỦA BAN QUẢN TRỊ ĐỀN THỜ QUỐC TỔ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO VICTORIA

V/V:  THAY ĐỔI VAI TRÒ TRONG BAN QUẢN TRỊ ĐỀN THỜ QUỐC TỔ


Kính thưa:
•    Quý vị lảnh đạo tinh thần các tôn giáo
•    Quý vị lảnh đạo các hội đoàn, đoàn thể, tổ chức
•    Quý vị đại diện các cơ quan truyền thông báo chí
•    Toàn thể đồng bào cư ngụ tại Victoria

Vì cá  nhân chúng tôi, Nguyễn Thế Phong phải đảm nhận chức vụ Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria thay thế cho Bà Nguyễn Phượng Vỹ, cựu Chủ tịch, vừa được chính phủ Victoria bổ nhiệm vào chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Đa Văn Hóa Sự Vụ, nên chức vụ Trưởng ban Quản Trị Đền Thờ Quốc Tổ sẽ do ông Nguyễn Định, đương kim Phó Trưởng Ban, đảm nhiệm cho đến hết ngày Bầu cử Ban Chấp Hành CĐNVTD-VIC 29/9/2019.

Thay đổi này có hiệu lực từ ngày ra thông báo này.

Mọi chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Nguyễn Định qua Đt số: 0402 719 649.

Nguyễn Thế Phong  
Trưởng ban
26/8/2019

Số trang đã đọc

Articles View Hits
125623

Số độc giả đang đọc

We have 38 guests and no members online