• Thành Phố Brimbank ở Melbourne Công Nhận Cờ Vàng - 2019

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở Melbourne

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận

  • Tri ân Chiến Sĩ Úc Việt

  • Tri ân Chiến Sĩ Úc Việt

Copyright 2020 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

Victoria: Thông Báo Số 2 của Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử

Thông Báo Số 2 của Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria nhiệm kỳ 2019-2022


Kính thưa quý vị,

Tiếp theo Thông báo số 1 đã loan báo về điều-kiện cho các liên-danh ứng-cử vào Ban Chấp-hành Cộng-đồng Người Việt Tự-do Victoria cùng với điều-kiện ứng-cử vào Hội-đồng Tư-vấn - Giám-sát nhiệm-kỳ 2019 – 2022 và căn-cứ vào biên bản buổi họp của các thành-viên chúng tôi ngày 28/8/2019, Ủy-ban Vận-động và Tổ-chức Bầu-cử xin trân-trọng thông báo:

1. Cuộc bầu-cử Ban-chấp-hành Cộng-đồng Người Việt Tự-do tiểu-bang Victoria nhiệm-kỳ 2019-2022 sẽ được chính-thức tổ-chức từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều ngày 29 tháng 9 năm 2019.

2. Cuộc bầu cử sẽ được diễn ra cùng ngày và cùng giờ nêu trên tại 6 vùng có đông người Việt cư-ngụ là:
Broadmedows, Flemington, Footcsray, Springvale , Richmond và St. Albans.  Các địa-điểm chính-xác dùng làm nơi bỏ phiếu sẽ được thông báo đến quý-vị sau.

3. Cũng xin thông báo lại, thời hạn chót nộp đơn ra ứng cử cho các liên danh  BCH/CĐNVTD/VIC là ngày 14/09/2019. Xin quý vị vui lòng gởi đơn về điạ chỉ UBVĐ và TCBC tại số 11 Morwell Parade Springvale VIC 3171

4. Để cho cuộc bầu-cử đạt được thành-quả tốt đẹp, Ủy-ban Vận-động và Tổ-chức Bầu-cử chúng tôi kính mời quý-vị tiếp tay trong các nhiệm-vụ làm truởng phòng phiếu và ba nhân-viên phòng phiếu tại mỗi địa-điểm. Theo thông-lệ của những lần bầu-cử truớc đây. Ban Chấp-hành Cộng-đồng sẽ gửi một khoản thù-lao tượng-trưng đến mỗi địa điểm là 100 (một trăm) Úc-kim.

Để tiện việc sắp xếp, xin quý-vị liên-lạc để ghi-danh với Ủy-ban Vận-động và Tổ-chức Bầu-cử trước ngày 08-9-2019 qua các số điện-thoại sau đây:
Ông Lâm minh Cảnh: 0451-595-044
Ông Nguyển văn Thinh: 0425-534-088
Bà Bé Hà: 040-3651-483

Melbourne, ngày 28 tháng 8 năm 2019
T.M. Ủy-ban Vận-động và Tổ-chức Bầu-cử BCH/CD Victoria nhiệm kỳ 2019-2012
Trưởng Ban LÂM MINH CẢNH
 

 

Số trang đã đọc

Articles View Hits
125584

Số độc giả đang đọc

We have 69 guests and no members online