• Thành Phố Brimbank ở Melbourne Công Nhận Cờ Vàng - 2019

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở Melbourne

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận

  • Tri ân Chiến Sĩ Úc Việt

  • Tri ân Chiến Sĩ Úc Việt

Copyright 2020 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

CĐNVTD NSW được chính quyền tiểu bang NSW tài trợ quỹ "My Community Project"

CĐNVTD NSW được chính quyền tiểu bang NSW tài trợ quỹ "My Community Project"

Kính thưa quý Hội Đoàn, Đoàn Thể và quý đồng hương:

BCH CĐNVTDNSW xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương là Cộng Đồng đã chính quyền tiểu bang NSW tài trợ quỹ cho "My Community Project" khoảng $27,819.

Phần tài trợ này sẽ giúp cho văn phòng xã hội của Cộng Đồng thực hiện những chương trình như sau:
•    Tham dự khóa học, được cấp chứng chỉ An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm để tìm kiếm việc làm (Food Safety Program).
•    Học nấu ăn và sinh hoạt nhóm.
•    Được giới thiệu và tham gia chương trình "Saver Plus", hỗ trợ $500 cho các chi phí học tập của con em.
•    Giúp quý đồng hương khai thuế miễn phí và các dịch vụ khác.

Trân trọng,
Paul Huy Nguyễn
Chủ Tịch CĐNVTD NSW

 

 

Số trang đã đọc

Articles View Hits
125577

Số độc giả đang đọc

We have 62 guests and no members online