• Diễn Hành Ngày Quốc Khánh Úc Đại Lợi - 26/01/2020

 • Diễn Hành Ngày Quốc Khánh Úc Đại Lợi - 26/01/2020

 • Thành Phố Brimbank ở Melbourne Công Nhận Cờ Vàng - 2019

 • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở Melbourne

 • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

 • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

 • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

 • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

Copyright 2020 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

Victoria: Thông Báo Số 3 của Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử

Thông Báo Số 3 của Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử


Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria nhiệm kỳ 2019-2022

Kính thưa quý vị,

Tiếp theo các thông báo số 1 và số 2 loan báo về điều kiện cho các liên-danh ứng cử vào Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria cùng với điều kiện ứng cử vào Hội Đồng Tư Vấn – Giám Sát nhiệm kỳ 2019-2022, cũng như các vùng bầu cử tại tiểu bang Victoria, và căn cứ vào biên bản buổi họp cûa các thành-viên chúng tôi ngày 09/09/2019, Ủy Ban Vận động và Tổ chức Bầu cử trân trọng thông báo về các địa điểm bầu cử được ấn định như sau:

 1. Cuộc bầu cử sẽ được chính thức tổ chức từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều ngày 29/09/2019 tại 6 vùng bầu cử là Broadmedows, Flemmington,North Sunshine, Footscray, Richmond, và Springvale.
 2. Các địa điểm dùng làm nơi bỏ phiếu tại mỗi vùng được ấn định như sau:
 • Ở Broadmedows (Thành-phố Hume): tại Holy Child Primary School, số 227 Blair Street, Dallas, 3047 (góc đường Barry Road & Blair Street).
 • Ở Flemington: tại Trung tâm Vinh Sơn Liêm, số 85-95Mount Alexander Road, Flemington, 3031.
 • Ở Footcsray: tại Văn-phòng Cộng-đồng Ngưòi Việt Tự-do, số 214 Nicholson Street . Footscray, 3011.
 • Ở Richmond: tại Hội Tương-trợ Phụ-nữ Việt Úc, số 30-32 Lennox Street, Richmond, 3121.
 • Ở North Sunshine: tại Đền thờ Quốc-tổ và Trung-tâm sinh-hoat Cộng-đồng, số 90 Knight Avenue, North Sunshine, 3020.
 • Ở Springvale: tại Springvale Primary School, số 355 A Springvale Road, Springvale 3171.

Cũng xin thông báo lại thời hạn chót nộp đơn ra ứng cử cho các liên danh BCH CĐNVTD/VIC và các ứng viên vào Hội đồng Cố vấn và Giám sát Victoria (Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký và 4 thành viên) là 4 giờ chiếu ngày 14/09/2019.

Melbourne, ngày 10 tháng 09 năm 2019

T.M. Ủy Ban Vận động và Tổ chức Bầu cử,
Trưởng Ban: Lâm Minh Cảnh - 0451 595 044
Phó ban: Nguyễn Văn Thịnh - 0425 534 088
Thư ký: Hà Thị Bé              - 0403-651-483

 

Đơn ứng cử:

 

 

 

Số trang đã đọc

Articles View Hits
135032

Số độc giả đang đọc

We have 37 guests and no members online