• Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2023

  • Melbourne: Viện Bảo Tàng Việt Nam Tái Khởi Công ngày 26-02-2022

  • Sydney: Lễ Tưởng niệm Thiếu Tướng Lê Minh Đảo ngày 19-03-2022

  • Wollongong: Diễn hành Ngày ANZAC - 25-04-2022

  • Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2022

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

Copyright 2024 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

NSW: Lễ Giổ Tổ Hùng Vương

Kính gửi quý Hội Đoàn, Đoàn Thể và quý đồng hương,

Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng Ba.

Ngày Giỗ tổ Hùng Vương là một trong những đại lễ của dân tộc Việt Nam để tưởng nhớ công ơn các vị vua Hùng đã có công đựng nước và giữ nước, từ đó vun đắp thêm lòng yêu nước, truyền thống uống nước nhớ nguồn - một truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam.

Giỗ tổ Hùng Vương không phải chỉ đề cao niềm tự hào dân tộc mà còn nhắc nhở chúng ta hiểu thêm cội của tổ tiên. Qua đó mỗi người không ngừng học tập, noi theo gương sáng của các bậc tiền nhân. Có như vậy chúng ta mới xứng đáng với công lao của các thế hệ anh hùng dân tộc, với tổ tiên ta ngày trước.

CĐNVTD NSW vinh dự tổ chức Lễ Giổ Tổ Hùng Vương với chi tiết như sau:

Thời gian: Chủ Nhật, ngày 18 tháng 4 năm 2021 – 2 giờ chiều

Địa điểm:  TTSHCĐ, 8 Bibby place, Bonnyrigg

CĐNVTD NSW xin kính mời quý Hội Đoàn, Đoàn Thể và quý đồng hương phổ biến thông báo này, và có mặt đông đủ, để buổi lễ thêm phần long trọng.


Trân trọng,
Paul Huy Nguyễn
Chủ Tịch CĐNVTD NSW


----

 

Notice

Commemoration Ceremony for King Hung

 

Dear Community Members,

King Hung’s commemoration is one of the most solemn ceremonies of the Vietnamese community, to pay tribute to King Hung’s legacy of restoring and defending the country, igniting the patriotic spirit, highlighting the tradition of always remembering our roots, always remembering the source when we drink water, which is an important tradition to pass on.

King Hung’s commemoration not only highlights national pride, but also reminds us the importance of understanding our ancestors' origins. Each person should continue to learn and follow the example of our predecessors. Only then will we be worthy of the legacy left by the generations of Vietnamese national heroes and our ancestors.

The Vietnamese Community of Australia NSW Chapter Inc. is honored to hold King Hung’s Ceremony with details as follows:

Time: Sunday, 18 April, 2021 – 2pm.
Venue: Vietnamese Community Cultural Centre, 8 Bibbys Place, Bonnyrigg NSW

VCA NSW would like to invite all the Vietnamese Associations and members of the Vietnamese Community to disseminate this announcement and to attend the event. Your presence is welcomed to make the ceremony more solemn.


Kind regards,
Paul Huy Nguyen
President of VCA NSW.

 

 

Số trang đã đọc

Articles View Hits
933308

Số độc giả đang đọc

We have 226 guests and no members online