• Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2023

  • Melbourne: Viện Bảo Tàng Việt Nam Tái Khởi Công ngày 26-02-2022

  • Sydney: Lễ Tưởng niệm Thiếu Tướng Lê Minh Đảo ngày 19-03-2022

  • Wollongong: Diễn hành Ngày ANZAC - 25-04-2022

  • Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2022

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

Copyright 2023 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

Tiến trình tu chính nội quy CĐNVTD Victoria năm 2019

 Kính thưa quý vị,

Trong mấy tháng gần đây, tại tiểu bang Victoria có một số tin gởi qua điện thư và đăng trên FaceBook liên quan đến việc Phượng Vỹ đã tu chính Nội Quy CĐNVTD Victoria năm 2019 mà không được quyết định của cộng đồng, tin nầy đưa đến nhiều dư luận làm hoang mang và gây bất lợi không cần thiết cho sự đoàn kết trong cộng đồng và nhất là dự án xây dựng Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu (VBT).

Tháng 5 năm nay, BCH CĐNVTD Vic đương nhiệm gởi đến đồng hương Victoria một bản thảo tu chính Nội Quy, nhưng tiến trình này bị chất vấn vì cho là đã được soạn thảo dựa trên bản Nội Quy 2019 không hợp lệ, không đủ túc số 50 người mà Phượng Vỹ đã đăng bộ. Trong mấy tuần gần đây, việc tu chính năm 2019 không đủ túc số bị tranh cãi sôi nổi và Phượng Vỹ là mục tiêu, bị cho rằng cố tình vi phạm, không dám nhận lỗi hay bao che, phe nhóm.

Theo Nôi Quy, tu chính Nội Quy cần phải có đủ 50 đồng hương tham dự trong buổi Tu chỉnh Nội Quy. Rất tiếc là tu chính Nội Quy năm 2019 không đủ túc số 50 người.

Như Phượng Vỹ đã trình bày trên Đài phát thanh 2VNR, để làm sáng tỏ vấn đề và tránh khỏi những dư luận làm hoang mang trong cộng đồng, Phượng Vỹ sẽ trình bày những diễn tiến của việc tu chính năm 2019. Phượng Vỹ mong quý đồng hương biết rõ thêm vấn đề nầy.

Việc tu chình nội quy năm 2019 bao gồm việc thêm vào Nội Quy hiện hành lúc đó, một chương mới, Chương VI, để thành lập cơ chế luật pháp cho việc xây dựng và điều hành Viện Bảo Tàng.

Chương VI bao gồm:

1. Vai trò và trách nhiệm của BCH CĐNVTD trong Hội Đồng Quản Trị và điều hành Viện Bảo Tàng;
2. Quan điểm lập trường của Viện Bảo Tàng phải theo đúng chủ trương và đường lối của CĐNVTD Victoria;
3. Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ làm biểu tượng bất di bất dịch của Viện Bảo Tàng.

Và Bản Nội Quy 2019 đã được BCH đăng bộ vào chính phủ.

Căn cứ vào cố vấn Phượng Vỹ nhận được gần đây, họ đã đọc kỹ và nghiên cứu, thì cả hai bản Nội Quy 2012 và 2019 đều không có điều khoản nào yêu cầu BCH phải tu chính Nội Quy thì mới có thể thành lập VBT, nếu những việc BCH thực hiện đúng theo mục đích của Nội Quy. Việc thành lập VBT chắc chắn là đúng theo mục đích Nội Quy. Vì thế, VBT đã được thành lập một cách hợp lệ - Cho dù có tu chỉnh hay không tu chỉnh Nội Quy.

Tuy nhiên, Phượng Vỹ đã tu chỉnh Nội Quy năm 2019. Trong tiến trình tu chỉnh, một trong những điều kiện là phải có một phiên họp đặc biệt với ít nhất là 50 người tham dự (Điều lệ 24), và phải được 2/3 số người tham dự biểu quyết và thông qua (Điều lệ 25). Phiên họp đặc biệt ngày 29/6/019 đã không đủ túc số 50 người.

Khi hiểu ra việc này vào tháng Tư năm nay, 2022, Phượng Vỹ đã thông báo đến ông Chủ Tịch CDNVTD Vic qua email. Phượng Vỹ giải thích lý do tại sao Phượng Vỹ không hiểu Điều 24 cần áp dụng cho việc tu chỉnh, mà Phượng Vỹ hiểu rằng những điều kiện để tu chỉnh Nội Quy được nằm trong Điều lệ 25, và đã thực hiện đúng theo những điều kiện đưa ra trong Điều lệ này (xin xem ghi chú). Trong email gởi ông Chủ Tịch, Phượng Vỹ đã ghi nhận sơ sót và sẽ làm những gì cần thiết nếu BCH cần.

Việc có bản Nội Quy hợp lệ là việc cần làm vì bản Nội Quy năm 2019 Phượng Vỹ đã đăng bộ. Để hợp thức hoá NQ 2019, CĐ có một phiên họp với 50 người tham dự với 2/3 biểu quyết và đồng thuận hoặc không đồng thuận.

Sự khác biệt giữa hai bản Nội Quy năm 2019 và năm 2012 là Chương VI.

Chương VI, chưa hề hiện hữu trước khi việc tu chỉnh Nội Quy năm 2019 được thực hiện. Nếu Chương VI không còn hiện hữu, những ràng buộc giữa CĐNVTD Vic và VBT không còn hiện hữu và VBT có thể độc lập.

Một lần nữa Phượng Vỹ gởi lời ghi nhận sơ sót này, và cám ơn BCH CĐNVTD Vic trong nỗ lực giải quyết vấn đề này.

Trong vài bài kế tiếp, Phượng Vỹ sẽ trình bày những công việc kế tiếp liên quan và xoay quanh tiến trình thành lập một Viện Bảo Tàng trong nhiều năm qua.

Phượng Vỹ
04/08/2022

Ghi chú:

ĐIỀU 24. Số thành viên tham dự đại hội
Các biểu quyết trong tất cả các Đại Hội chỉ có hiệu lực khi số thành viên tham dự tối thiểu là 50 người.

ĐIỀU 25. Tu chỉnh nội quy

Tuỳ theo nhu cầu, BCH CĐ có thể thành lập một Ban Tu chỉnh độc lập để sửa đổi các điều khoản của nội quy hiện hành cho phù hợp sự phát triển chung.

25.1. Bản tu chỉnh nội quy phải được công bố trên báo chí Việt Ngữ ít nhất 4 tuần trước ngày Đại hội để mọi người có thời gian tham khảo.
25.2. Bản Tu chỉnh Nội quy sẽ trở thành Nội quy chỉnh thức khi được 2/3 số thành viên bỏ phiếu thuận trong một Đại hội Tu chỉnh.

 

 

 

 

 

 

Số trang đã đọc

Articles View Hits
826214

Số độc giả đang đọc

We have 54 guests and no members online