• Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2023

  • Melbourne: Viện Bảo Tàng Việt Nam Tái Khởi Công ngày 26-02-2022

  • Sydney: Lễ Tưởng niệm Thiếu Tướng Lê Minh Đảo ngày 19-03-2022

  • Wollongong: Diễn hành Ngày ANZAC - 25-04-2022

  • Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2022

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

Copyright 2023 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

Liên Danh - Phục Hồi & Phát Triển - Tường trình về cáo buộc vi phạm luật bầu cử Cộng Đồng NVTD Vic nhiệm kỳ 2022-2025

Kính gửi toàn thể quý vị,

Tôi xin mạn phép trình bày diễn tiến liên quan đến việc cáo buộc tôi đã vi phạm các quy tắc bầu cử của Cộng đồng NVTD Victoria.

Quý vị có lẽ biết rằng bản Nội Quy của Cộng Đồng NVTD Victora không có quy định hay cấm thành viên trong cộng đồng bày tỏ ý định của mình ra ứng cử cộng đồng. Đồng thời những Thông báo Bầu cử đã phổ biến trên các phương tiện truyền thông như đăng trên web hay Facebook và gởi điện thư đều không nêu ra điều nầy.

Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử (UBTCBC) đã gởi Thông báo số 1 vào ngày 4/08/2022 để kêu gọi và khuyến khích các thành viên trong cộng đồng ra ứng cử, nhưng không đặt ra bất kỳ quy tắc nào về việc những ứng cử viên loan báo cho công chúng về ý định ứng cử của họ. Vì nhiệt tình, vào ngày 9/8/2022, tôi đã đăng trên Facebook của tôi ý định ra ứng cử trong nhiệm kỳ 2022-2025. Vào ngày 12/8, UBTCBC gởi ra Thông báo số 2 không cho phép bất cứ một hình thức vận động công khai nào cho đến khi đơn ứng cử của họ được Ủy Ban công bố chấp thuận.

Tôi đã liên lạc UBTCBC ngay trong ngày, 12/08, và báo cho họ biết rằng tôi sẽ xóa tin tôi có ý định ra ứng cử đăng trên Facebook của tôi và đồng thời tôi đã gởi một tin ngắn cho họ biết tôi đã làm theo sự hướng dẫn như của Ủy ban đã yêu cầu. Vào ngày 18/08/2022 trước ngày hết hạn, chúng tôi đã gửi đơn ứng cử của liên danh Phục Hồi và Phát Triển cho Ủy ban.

Vào ngày 23/08, UBTCBC đã cho tôi hay rằng một số thành viên trong cộng đồng đã cáo buộc tôi rằng những "quảng cáo" của tôi vẫn còn lưu giữ trên Facebook mặc dù tôi đã xóa hết đi. Tôi đã chứng minh cho UBBC là trên Facebook của tôi đã xóa đi ngay ngày hôm đó, 12/08, và UBBC cho tôi biết là họ cũng sẽ yêu cầu những người cáo buộc tôi phải cho bằng chứng là tin quảng cáo của tôi vẫn còn đăng trên Facebook của tôi.

Vào ngày 31/8/2022, tôi nhận được thư của ông Nguyễn Văn Bon - Chủ tịch Cộng Đồng mời tôi đến tham dự một phiên họp do Ban Chấp Hành CĐNVTD Victoria, Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát (HĐCVGS) và UBTCBC triệu tập để trả lời về những cáo buộc tôi đã vi phạm nội quy bầu cử. Cuộc họp này diễn ra vào ngày 1/9/2022. Theo Nội Quy của Cộng Đồng NVTD Victoria không có quy định hay cấm tôi không thể thông báo ý định ứng cử của mình trước khi nộp đơn và Nội Quy cũng không có quy định cho phép hay yêu cầu Ban Chấp Hành Cộng Đồng và Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát triệu tập một phiên họp để xét xử một ứng cử viên như trường hợp của tôi. Tôi tin rằng UBBC được bầu ra là để lo những việc liên quan đến bầu cử chẳng hạn như nhận đơn, xét duyệt hay thi hành những thể thức bầu cử, những việc nầy đều do UBBC toàn quyền quyết định và thi hành và đây không phải trách nhiệm và bổn phận của của BCHCĐ và HĐTVGS, nhất là trong lúc bầu cử - tạm quyền (Care-taker). Dù biết vậy, nhưng tôi vẫn miễn cưỡng đáp lời yêu cầu và đến tham dự buổi họp đặc biệt nầy.

Trong buổi họp, tôi đã chứng minh là tôi đã trình bày với UBBC vào ngày 23/08 là tôi đã xóa những tin tuyên bố ứng cử của tôi trên Facebook. Ngược lại, những người cáo buộc tôi đã không trưng dẫn được một bằng chứng nào cho thấy tôi vẫn tiếp tục quảng bá trên Facebook của tôi sau ngày 12/08 trở đi, tức là sau khi Thông báo số 2 của UBBC đã gởi ra. Chính ông Chủ tịch và BCH Cộng Đồng, Hội đồng Cố Vấn và Giám Sát cũng như UBBC cũng đã không cho thấy bằng chứng gì để chứng minh rằng tôi đã không tuân theo Thông báo số 2 của UBBC.

Nói tóm lại, Nội Quy không quy định rằng tôi không được phép loan báo cho mọi người ý định ra tranh cử trước khi chính thức nộp đơn ứng cử và UBBC đã không đưa ra quy tắc này trong Thông báo số 1 và sau khi Thông Báo số 2, tôi đã thi hành tất cả những hướng dẫn mà UBBC đã yêu cầu. Chiếu theo Nội Quy Cộng Đồng và Luật Lệ Bầu Cử, tôi đã không vi phạm nội quy hay luật lệ bầu cử như đã bị cáo buộc.

Liên danh chúng tôi, Phục Hồi và Phát Triển, mong được trình bày quan điểm, lập trường và nguyện vọng của chúng tôi trước Cộng Đồng và hầu mong được sự hỗ trợ của toàn thể quý vị để chúng tôi có cơ hội để Phục Hồi và Phát Triển Cộng Đồng cho một ngày một tốt đẹp và tươi sáng hơn. Xin chân thành cám ơn sự kiên nhẫn và cảm thông của quý vị và chúng tôi rất mong nhận được lá phiếu tín nhiệm của quý vị vào Chủ Nhật 18/09 tại một trong những phòng phiếu.

Diệp Nguyễn
Thụ Ủy Liên Danh Phục Hồi và Phát Triển
 5/9/2022

 

----

 

Dear everyone

I wish to provide some context regarding claims of me breaching the VCA Vic electoral rules.

You may be aware that the VCA Vic constitution does not stipulate if someone can notify their networks of their intention to stand, whether this notification comes in the form of phone calls, emails, texts or on Facebook.

The Returning Committee (RC) issued Notice no. 1 on 4/8/2022 to invite everyone to nominate, but it did not set any rules about notifying others in advance of their nomination. Out of enthusiasm to serve I put out my banner stating my intention to nominate on 9/8/2022. On 12/8 the RT issued Notice No.2 stating no public campaigns is allowed until that candidate’s nomination is approved. I contacted the RT President on the same day and informed him that I would take everything on my fb and put out a note on my fb that I followed official instructions and asked my network to wait until further advice from the RT. I did so on the same day. I then submitted my nomination on 18/8/2022.

On 23/8 I was told after following up with the RT, that I was in breach of the election rules by some individuals who said that my banner was still on my fb after receiving instructions from the RT. I was instructed to provide proof that I have taken down what was on my fb on 12/8. I did so on that same day and was also told the RT would also seek proof from these individuals to the contrary.

On 31/8/2022 I was summoned by the VCA Vic President to meet the VCA Vic President and Executive, the VCA Vic Prudential Advisory and RT to explain myself. This meeting took place on 1/9/2022. Similar to my situation where the Constitution did not state that I could not notify my intention to stand before submitting, the Constitution also does not state that the VCA Vic Executive and the Prudential Advisory can summon a candidate, but I duly complied. I turned up and provided the same evidence I provided the RT on 23/8. There was NO evidence from these individuals that I continued to have my banner on 14/8, that is after the Notice No.2 was issued. The VCA Vic President and Executive, the Prudential Council and the RT did not provide any evidence from the individuals either, but I was judged guilty and had to prove my innocence by providing evidence of my compliance.

The fact that the Constitution did not say that I cannot alert people before formally nominating, the fact that the RT did not set out these rules in their Notice No.1, and the fact that I duly complied when the rules were set - cannot make me be in breach. I respect the RT and followed all the instructions promptly when they asked me. That did not make me in breach.

My team and I are focussing on presenting ourselves to the community and seeking support to serve the community. Thank you for your patience and understanding.

We respectfully invite you to cast your ballot on Sunday 18/9 at one of the polling booths.

Diep Nguyen
Restore and Progress Team
5/9/2022

 

Thông báo số 4: của Ủy ban vận động và Tổ chức Bầu cử Ban Chấp Hành Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria Nhiệm kỳ 2022-2025

 

 

 

Số trang đã đọc

Articles View Hits
826220

Số độc giả đang đọc

We have 62 guests and no members online