• Thành Phố Brimbank ở Melbourne Công Nhận Cờ Vàng - 2019

 • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở Melbourne

 • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

 • Canberra: 44 năm Quốc Hận

 • Canberra: 44 năm Quốc Hận

 • Canberra: 44 năm Quốc Hận

 • Tri ân Chiến Sĩ Úc Việt

 • Tri ân Chiến Sĩ Úc Việt

Copyright 2019 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

Victoria: Thông Báo Số 2 của Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử

Tiếp theo Thông báo số 1 đã loan báo về điều-kiện cho các liên-danh ứng-cử vào Ban Chấp-hành Cộng-đồng Người Việt Tự-do Victoria cùng với điều-kiện ứng-cử vào Hội-đồng Tư-vấn - Giám-sát nhiệm-kỳ 2019 – 2022 và căn-cứ vào biên bản buổi họp của các thành-viên chúng tôi ngày 28/8/2019, Ủy-ban Vận-động và Tổ-chức Bầu-cử xin trân-trọng thông báo

 

Thay đổi vai trò trong Ban quản trị Đền thờ Quốc tổ

Vì cá  nhân chúng tôi, Nguyễn Thế Phong phải đảm nhận chức vụ Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria thay thế cho Bà Nguyễn Phượng Vỹ, cựu Chủ tịch, vừa được chính phủ Victoria bổ nhiệm vào chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Đa Văn Hóa Sự Vụ, nên chức vụ Trưởng ban Quản Trị Đền Thờ Quốc Tổ sẽ do ông Nguyễn Định, đương kim Phó Trưởng Ban, đảm nhiệm cho đến hết ngày Bầu cử Ban Chấp Hành CĐNVTD-VIC 29/9/2019.

Tân Chủ Tịch Hội Đồng Đa Văn Hóa Sự Vụ của Tiểu bang Victoria, Úc Châu

Cô Nguyễn Phượng Vỹ, đương kim Chủ Tịch CĐNVTD/VIC gởi ra Thông báo "THAY ĐỔI VAI TRÒ VÀ NHÂN SỰ TRONG BAN CHẤP HÀNH CĐNVTD-VIC" ngày 22/08/2019 từ nhiệm chức Chủ Tịch CĐNVTD/VIC với lý do cô vừa mới "được Chính Phủ Tiểu Bang Victoria bổ nhiệm vào chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Đa Văn Hóa Sự Vụ của tiểu bang Victoria (Chairperson – Victorian Multicultural Commission) với nhiệm kỳ là 4 năm", chính thức nhậm chức vào ngày 26/08/2019 và "không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch hay một chức vụ nào khác trong Ban Chấp Hành của CĐVNTD-Victoria".

Thay đồi nhân sự của CDNVTD-VIC

Thể theo Nội Quy BCHCĐNVTD Vic vị Phó Chủ tịch Nội Vụ ông Nguyễn Thế Phong sẽ đảm nhận chức vụ Chủ tịch Cộng Đồng ông Trần Đình Thức, đương kim Phụ tá Phó chủ tịch Nội Vụ sẽ đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch Nội Vụ cho đến khi một Ban Chấp Hành mới được bầu ra cho nhiệm kỳ 2019-2022.

More Articles ...

 1. NSW: Chương trình Active / Creative Kids vouchers
 2. Truyền hình Văn Hóa Vận CSVN tại Sydney
 3. Thông báo số 3 về dự án Viện Bảo Tàng và Trung Tâm Sinh Hoạt của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria
 4. Kêu gọi tham gia ủng hộ cuộc biểu tình của tại Melbourne ngày 17-8-2019
 5. Lễ Tưởng Niệm Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy và Giáo Sư Nguyễn Văn Bông
 6. Buổi cơm và văn nghệ Gây quỹ cho Đền Thờ Quốc Tổ CĐNVTD-VICTORIA ngày 15-9-2019
 7. Bầu Cử Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria - Thông Báo Số 1
 8. Melbourne: Biểu tình chống CSVN, chống CSTC
 9. Biểu tình chống nghị quyết 36 của nhà cầm quyền csVN và thắp nến cầu nguyện cho quê hương Việt Nam
 10. Sydney: Hủy bỏ show diễn tại Liberty Palace ngày 10 tháng 8 2019
 11. Run Melbourne
 12. Sydney: Cách thức đi biểu tình Chống Văn Công Công Sản ngày Chủ Nhật, 4 tháng 8 2019
 13. Melbourne: Đồng Hành Cùng Cộng Đồng Người Duy Ngô Nhĩ Biểu Tình Chống Trung Cộng
 14. Tham gia cuộc Biểu tình chống Trung quốc cầm tù tập trung cải tạo hàng trăm ngàn người Ô-Nhĩ (Uyghur) của Cộng đồng Ô-Nhĩ tại Victoria
 15. Người Lính và Quê Hương
 16. Melbourne: Lên án tẩy chay và biểu tình chương trình ca nhạc "Chuyện Của Mùa Đông" của văn công CSVN
 17. Sydney: Lên án tẩy chay và biểu tình chương trình ca nhạc "Chuyện Của Mùa Đông" của văn công CSVN
 18. Melbourne: Tăng thêm dịch vụ về nhóm Sinh hoạt mỗi tháng cho người Cao Niên
 19. Thành lập Uỷ Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria, nhiệm kỳ 2019-2022
 20. Sydney: Dự Án Xây dựng Tượng Đài cho các vị Tướng QLVNCH Vị Quốc Vong Thân

Số trang đã đọc

Articles View Hits
100300

Số độc giả đang đọc

We have 94 guests and no members online